Internet v ceskych firmach 1/2014

Pro potreby studie byl v prosinci 2013 uskutecnen sber dat, ktereho se zucastnilo 1300 firem. Tento kvantitativni vyzkum, ktery se zabyval internetem a jeho pouzivanim v ceskych firmach, je pravidelne provaden od roku 2001. To umoznuje sledovat dlouhodoby vyvoj v oblasti internetoveho pripojeni a navazujicich sluzeb.

Ve studii analyzujeme tato temata:

Hlavni pripojeni k internetu - prvi cast studie je zamerena na typ a rychlost pripojeni k internetu ve firmach. Typ a rychlost pripojeni jsou analyzovany v zavislosti na ruznych promennych (pocet zamestnancu ve firmach, velikost obratu, obor podnikani atd.). Mimoto jsou take zpracovany trendove grafy (od roku 2008).

Naklady na pripojeni - nasleduje analyza mesicnich nakladu firem na pripojeni k internetu. I zde uvadime casove rady nakladu firem na pripojeni k internetu za poslednich 5 let.

Dalsi pripojeni ve firmach - podle naseho zjisteni pomerne velka cast firem mimo hlavniho pripojeni vyuziva jeste jeden az dva vedlejsi (zalohove) typy pripojeni. Temto typum dominuje mobilni pripojeni. Studie se tedy bude podrobneji zabyvat i vedlejsimi typy pripojeni vc. porovnavani (trendu) hlavnich a vedlejsich typu pripojeni (rychlost, vydaje firem na tato pripojeni atd.).

Idealni pripojeni k internetu - soucasti teto analyzy je vyzkum nazoru firem na idealni typ pripojeni, jeho cenu a rychlost pripojeni (to vse dle ruznych charakteristik firem). Zkoumame tez potencialni "migraci" firem od soucasneho poskytovatele pripojeni k dalsim poskytovatelum.

Trzni podily poskytovatelu - trh s hlavnim i vedlejsim pripojeni je tez analyzovan podle odhadovaneho trzniho podilu jednotlivych poskytovatelu. Podrobneji jsou zkoumany tyto typy pripojeni: ADSL, ISDN, bezdratove pripojeni, pevne okruhy a celkove permanentni typy pripojeni. Vyvoj v case je mozne sledovat od roku 2008.

Plany na zmenu poskytovatele hlavniho pripojeni - dalsi zkoumanou oblasti jsou plany firem na zmenu poskytovatele resp. casovy horizont techto planu. Respondenti v teto casti byli dotazovani, zda a za jak dlouho firmy planuji zmenit sveho poskytovatele internetu.

Plany na zmenu poskytovatele vedlejsiho pripojeni - mimo planu na zmenu hlavniho pripojeni byly zkoumany i plany na zmenu poskytovatele vedlejsiho typu pripojeni. Zde jsme pracovali pouze s odpovedmi firem, ktere jiz vedlejsi pripojeni vyuzivaji. Nejcasteji byly zkoumany plany na zmenu mobilniho pripojeni jakozto dominantniho typu vedlejsiho pripojeni.

Spokojenost s poskytovatelem - v teto casti studie byla respondentum polozena otazka, zda a do jake miry jsou spokojeni se sluzbami svych poskytovatelu internetu. Casove rady lze opet sledovat za poslednich 5 let.

Spokojenost s typem pripojeni k internetu a s mobilnim pripojenim k internetu - analyza spokojenosti s typem pripojeni je soucasti jedne s poslednich kapitol studie. Podrobneji se venujeme spokojenosti s mobilnim pripojenim poskytovanemu spolecnostmi O2, T-Mobile a Vodafone.

Marketingove pusobeni poskytovatelu - v ramci analyzy znamosti jednotlivych poskytovatelu mezi firmami, resp. uspesnosti marketingu poskytovatelu internetu, byly firmy mj. dotazovany na to, kdyby si mely znovu zavadet internetove pripojeni, na ktereho poskytovatele by se nejdrive obratily.

Spokojenost s jednotlivymi prvky sluzeb - studii uzavira serie analyz zabyvajici se spokojenosti firem s temito dilcimi prvky sluzeb: spokojenost s cenou pripojeni, spokojenost se spolehlivosti sluzeb, spokojenost s reakci pri vypadku, spokojenost s kvalitou operatoru pri problemech (help line).

Vaznym zajemcum o tuto studii muzeme take poskytnout podrobny prehled obsahu studie vcetne detailniho prehledu vysledku a statistickych charakteristik zucastnenych firem. Pro podrobnou nabidku nas kontaktujte.